Błąd numeru biegu. Bieg nie ma ustalonych parametrów zapisów.